Sosyal Güvenlik Sigortası ZUS

 

Polonya’da ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), sosyal güvenlik kurumudur. ZUS, Polonya’da yaşayan vatandaşların ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak, sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve emeklilik, hastalık, işsizlik gibi durumlarda sosyal yardımlar sunmakla sorumludur.

 

ZUS’un temel amacı, vatandaşların ve çalışanların sosyal güvenlik haklarına katkı sağlayarak onların sosyal güvencesini sağlamaktır. ZUS, çalışanların ücretlerinden ve işverenlerin katkılarından oluşan primlerin toplanması ve bu primlerin işsizlik, emeklilik, sağlık sigortası gibi sosyal yardımların finansmanında kullanılmasıyla işlevini yerine getirir.

 

ZUS’un görevleri şunlardır:

  • Emeklilik Sigortası: ZUS, çalışanların emekli maaşları ve emeklilik süreçleriyle ilgili düzenlemeleri yapar. İşçiler prim ödeme sürecini tamamladıklarında emekli maaşına hak kazanırlar.
  • Hastalık Sigortası: ZUS, çalışanların ve sigortalıların hastalık durumlarında sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla sorumludur. Sigortalılar, hastalık durumlarında sağlık sigortası kapsamında tedavi hizmetlerinden faydalanabilirler.
  • İşsizlik Sigortası: ZUS, işsizlik sigortası kapsamında işten çıkarılan çalışanlara maddi yardım sağlar ve işsizlik durumlarında geçici olarak maddi destek sunar.
  • Aile Yardımları: ZUS, aileler için çeşitli sosyal yardımların dağıtımından sorumludur. Bu yardımlar, çocuk bakımı ve aileleri desteklemek amacıyla verilir.
  •  

Polonya’da çalışan herkesin sosyal güvenlik kapsamında olması zorunludur. İşverenler, çalışanların maaşlarından kesinti yaparak sosyal güvenlik primlerini ZUS’a öderler. Aynı zamanda, çalışanlar da kendi prim katkılarını öderler.

 

ZUS, Polonya’daki sosyal güvenlik sisteminin temel yapı taşlarından biridir ve ülkenin sosyal refahının sürdürülmesi için önemli bir rol oynamaktadır.