KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Müşterimiz,

Kişisel verilerinizin korunması, İsga Global olarak bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1- Veri Sorumlusu

İsga Global

ADRES
Söğütözü, Söğütözü Cd. Koç İkiz Kuleleri, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

MAİL
info@isgaglobal.com

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un izin verdiği ölçüde işlenecektir:

[İsga Global işlemlerinin yürütülmesi]
[Hasta takibi ve tedavi süreçlerinin yönetimi]
[Hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması]
[Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi]
[Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması]
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenirken, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz yalnızca belirtilen amaçlar için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

Verileriniz, yasal zorunluluklar veya yetkili kamu kurumları ile paylaşılması gerektiği durumlar dışında, üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

3- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme,
Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için info@isgaglobal.com veya adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4- Güvenlik

İsga Global , kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır. Buna rağmen, internet tabanlı iletişimde veya diğer veri aktarım yöntemlerinde her zaman tam güvenliğin sağlanamayacağını hatırlatmak isteriz.

5- Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu KVKK Aydınlatma Metni, ilgili yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklere göre güncellenebilir. En güncel versiyonu https://isgaglobal.com/kvkk/ adresinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,